Kev Ua Neeg Xam Xaj ntawm Cov Khoom Siv Saint thiab Nevis Yuav Tsum Tau

Kev Ua Neeg Xam Xaj ntawm Cov Khoom Siv Saint thiab Nevis Yuav Tsum Tau

YUAV TSUM

Yuav kom tsim nyog tau txais kev ua pej xeem nyob rau hauv txoj cai xaiv vaj tsev, tsoomfwv tseev kom cov neeg thov nkag ua lag luam tsim kev pom zoo, raug pom zoo cov vaj tsev nrog tus nqi tsawg kawg yog US $ 400,000 ntxiv rau kev them nyiaj ntawm tsoomfwv thiab lwm yam nqi thiab se. Raws li cov txheej txheem daim ntawv thov nyob rau hauv qhov kev xaiv no cuam tshuam nrog kev yuav khoom ntiag tug, qhov no tuaj yeem ua rau lub sijhawm ua haujlwm ntev raws li cov cuab yeej xaiv. Cov peev txheej vaj tsev tuaj yeem muag rov qab 5 xyoo tom qab kev yuav khoom thiab yuav tsis tsim nyog rau tus neeg yuav khoom tom ntej rau kev ua pej xeem. Ib daim ntawv teev cov kev pom zoo hauv kev tsim kho vaj tse tau muab luam tawm raws li Pom Zoo Vaj Tse

Kev tau txais ua neeg xam xaj nyob rau hauv SIDF qhov kev xaiv yuav tsum muaj kev pab rau Lub Chaw Cog Lus Kev Lag Luam Diversification.